จุดเด่นของแอปพลิเคชัน

มีฟังก์ชันที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่ญี่ปุ่นได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดได้ฟรี

ลงทะเบียนการใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

การลงทะเบียนใช้งานที่จำเป็นต้องทำทุกพื้นที่อย่างที่เคยมานั้น ลงทะเบียนใช้งานเพียงแอปพลิเคชันนี้เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้

รองรับ 16 ภาษา

รองรับภาษาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษามลายู, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษารัสเซีย, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาญี่ปุ่น

Download Now