คำถามที่พบบ่อย

กรณีที่เชื่อมต่อยากกรุณาดูที่นี่

เกี่ยวกับบริการทั้งหมด

การดาวน์โหลดและใช้งานแอป มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การใช้งานแอปต้องลงทะเบียนหรือไม่
ในการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสหรือลงทะเบียนผ่านบัญชีของโซเชียลเน็ตเวิร์ค
สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือ WindowsPhone ได้หรือไม่
ไม่สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือ WindowsPhone ได้
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริการ Wi-Fi ฟรีที่ร่วมรายการกับแอปนี้จะสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีแอป
สำหรับวิธีเชื่อมต่อโดยไม่ใช้แอปนั้น กรุณาสอบถามจากผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรี แต่ละแห่ง

เกี่ยวกับการเปิดใช้งานครั้งแรก

เมื่อติดตั้งแล้ว จะสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีตามจุดบริการต่าง ๆ เลยโดยไม่ลงทะเบียนใช้งานก่อนได้หรือไม่
ในการเปิดใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการลงทะเบียนใช้งาน
เพราะฉะนั้น จึงขอความกรุณาใช้ Wi-Fi ที่บ้าน หรือที่อื่น ๆ ที่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความเสถียรในการเปิดใช้งานครั้งแรก และปฏิบัติตามขั้นตอนจนถึงการลงทะเบียนใช้งาน
นอกจากนั้นแล้ว กรุณาอัพเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนใช้งานด้วย
ตอนเปิดใช้งานครั้งแรก มีข้อความ "กำลังรับเนื้อหา..." ขึ้นค้างอยู่ ไม่เสร็จเสียที
เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดของแอป
หากเชื่อมต่อด้วย 3G หรือเครือข่ายที่ไม่มีความเสถียรอื่น ๆ บางครั้งจะใช้เวลานาน
ตอนเปิดใช้งานครั้งแรก บางครั้งหน้าจอก็กลายเป็นสีขาว ไม่มีอะไรขึ้นมาเลย
แสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดข้อมูลแอป
หากใช้ 3G หรือเครือข่ายที่ไม่เสถียรอื่น ๆ เชื่อมต่อในการเปิดใช้งานครั้งแรก หรือพื้นที่จัดเก็บในหน่วยความจำของสมาร์ทโฟนไม่เพียงพอ จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเป็นปกติ
ขอให้ปิดแอปลงไปครั้งหนึ่งก่อน แล้วตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บในสมาร์ทโฟนให้เพียงพอ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร แล้วเริ่มเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

กรอกอีเมลแอดเดรสลงทะเบียนไปแล้ว แต่หน้าถัดไปไม่ขึ้นมา
กำลังส่ง URL ไปในอีเมลตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการกรอกมา
เมื่อได้รับเมลแล้ว กรุณาเข้าไปใน URL ดังกล่าว แล้วดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่อไป
ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเมลตอบกลับ
โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าอีเมลแอดเดรสที่ใช้ลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่
ในกรณีที่จะแก้ไขอีเมลแอดเดรส กรุณากดปุ่ม "กลับไปที่หน้าการสมัครใช้งาน" แล้วลงทะเบียนใหม่
นอกจากนั้น กรุณาตั้งค่าตัวกรองอีเมลขยะให้อนุญาตเมลจาก "@wifi-cloud.jp" เข้ากล่องขาเข้า
เข้า URL แล้ว แต่หน้าถัดไปไม่ขึ้นมา
กรุณากดปุ่ม "ยืนยันสถานะการลงทะเบียน" บนหน้าจอแอป
กรณีที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว หน้าจอแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะขึ้นมา
กรณีที่ไม่เป็นเช่นนั้น กรุณากดปุ่ม "กลับไปที่หน้าลงทะเบียน" แล้วลงทะเบียนใหม่
เลยช่วงเวลาจำกัดของ URL ไปแล้ว
หลังจากลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไปแล้ว ไม่ได้เข้าสู่ URL ที่ส่งไปในอีเมลตามที่อยู่ที่ใช้ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกลบ
กรุณากดปุ่ม "กลับไปที่หน้าลงทะเบียน" ของหน้าจอแอป แล้วลงทะเบียนใหม่
จะลงทะเบียนโดยไม่มีอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่
การลงทะเบียนใช้งานจำเป็นจะต้องมีอินเตอร์เน็ต
ขอความกรุณาใช้ Wi-Fi ที่บ้าน หรือที่อื่น ๆ ที่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความเสถียร ดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงการลงทะเบียนใช้งาน
กรณีที่ใช้บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คลงทะเบียน การลงทะเบียนจะไปปรากฏ หรือโพสต์ลงบนไทม์ไลน์หรือไม่
ไม่มีการแสดง หรือโพสต์ใด ๆ บนไทม์ไลน์ทั้งสิ้น
เมื่อใช้อีเมลแอดเดรสหรือบัญชีโซเชียลมีเดียลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะสามารถใช้ลงทะเบียนใช้งานแอป Japan Connected-free Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกหรือไม่
สามารถใช้ได้
แต่ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งบนเครื่องใหม่ด้วย
เวลาลงทะเบียนใช้งานด้วย "dアカウント" แล้วหน้าจอจะแสดงผลว่า "ページが読み込めませんでした。"
  • กรุณาแตะที่ปุ่มปิด ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเพื่อกลับไปยังหน้าลงทะเบียนใช้งาน แล้วลงทะเบียนใช้งานใหม่อีกครั้ง
    หากแตะปุ่มย้อนกลับ ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ อาจทำให้หน้าจอนี้แสดงขึ้นอีกได้
    กรณีที่ต้องการกลับไปยังหน้าจอลงทะเบียนใช้งาน กรุณาย้อนกลับด้วยปุ่มปิด
ฉันสามารถแก้ไขและลบข้อมูลผู้ใช้ได้หรือไม่
เมื่อคุณสมัครใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ หากที่อยู่อีเมล์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ออกจากอุปกรณ์ แล้วทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง หากข้อมูลในการสมัครใช้งานถูกลบออกไป ให้ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ออกจากอุปกรณ์
ข้อมูลในการสมัครใช้งานจะถูกลบออกทั้งหมดเมื่อครบระยะเวลาหนึ่ง (ไม่เกิน 90 วัน)

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

มีการจำกัดเวลาและจำนวนครั้งใช้งานหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีแต่ละแห่ง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลของจุดบริการที่ต้องการใช้งาน จากรายชื่อที่ขึ้นมาเมื่อสั่งให้แอป "ค้นหา"
พื้นที่ที่ระบุบนแอป จะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ได้จากทั่วทั้งบริเวณเลยหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีแต่ละแห่ง
สถานที่ที่มี Wi-Fi ฟรีทั่วบริเวณนั้นมีไม่มาก จึงขอให้ตรวจสอบสติกเกอร์ Wi-Fi ฟรี หรือเครื่องบ่งชี้อื่น ในพื้นที่ให้บริการแต่ละแห่งด้วย
ขณะกำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ หน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรี ก็ขึ้นมาเอง
กรณีที่เครื่องรับตั้งค่า Wi-Fi ไว้ที่ ON เครื่องจะแสดงหน้าต้อนรับของเว็บไซต์ผู้ให้บริการ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ หากเครื่องรับจับสัญญาณที่เคยมีการเชื่อมต่อแล้วครั้งหนึ่งได้
กรณีที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อ ขอให้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น OFF หรือตั้งค่าให้การเชื่อมต่ออัตโนมัติกับ SSID นั้น ๆ เป็น OFF
เมื่อเลือกเชื่อมต่อกับ SSID ของผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีแล้ว หน้าล็อคอินของผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรี นั้นก็ขึ้นมาเอง
บางครั้งหน้าล็อคอินของผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีก็แสดงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
หากปิดหน้าจอดังกล่าวลงไป แล้วกดปุ่ม "Connect" ของ Japan Connected-free Wi-Fi แล้วจะสามารถเชื่อมต่อได้ทันที
ไม่ทราบ SSID ของผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีที่ร่วมรายการ
กรณีที่เครื่องรับเป็น Android สามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฟรีที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม "Connect" แม้ไม่ทราบ SSID ก็ตาม
กรณีที่เครื่องรับเป็น iOS โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ร่วมรายการได้โดยเข้าไปที่ "ค้นหา" > "รายการ SSID" แล้วรายชื่อ SSID ของผู้ให้บริการที่ร่วมรายการจะปรากฏขึ้น
เชื่อมต่อกับ SSID ของผู้ให้บริการที่ร่วมรายการแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
บางครั้ง แม้ว่าเครื่องรับจะจับสัญญาณได้ แต่อาจมีสิ่งรบกวนทำให้สัญญาณอ่อน หรือมีผู้ใช้ใช้พร้อมกันมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน ก็ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างราบรื่น
ขอให้ลองย้ายที่ใช้งาน หรือเลื่อนเวลาใช้งานออกไป แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อได้จะช้าไหม
บริการนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละราย
นอกจากนั้นแล้วยังโปรดทำความเข้าใจไว้ด้วยว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตนั้นขึ้นอยู่กับอีกหลายสาเหตุ เช่น สถานที่เชื่อมต่อ ความแออัดของผู้ใช้บริการ สภาพเครื่องรับ และเว็บไซต์ที่ต้องการเข้า จึงอาจทำให้อินเตอร์เน็ตช้าได้
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ Wi-Fi ด้วย Japan Wi-Fi ได้
Android
iOS
New แอปพลิเคชันสำหรับ Android ที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นตั้งแต่ 1.34.0 ขึ้นไปจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันใน GooglePlayG สโตร์ ทำให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi จากแอปพลิเคชันได้ในกรณีที่ปิดตำแหน่งที่ตั้งเป็น OFF.
ขอให้คุณเปิด (ON) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งก่อนการใช้งาน.
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต

มีเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้ หรือแอปสมาร์ทโฟนที่ใช้ไม่ได้หรือไม่
เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบางแห่งจะติดตั้งตัวกรองเนื้อหา ทำให้มีเว็บไซต์บางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีแต่ละแห่ง
ในทำนองเดียวกัน บางครั้งตัวกรองของเครือข่ายจะดักจับเนื้อหาแล้วทำให้แอปติดต่อสื่อสารบนสมาร์ทโฟนบางแอปใช้งานไม่ได้
สามารถใช้การติดต่อสื่อสารที่มีความจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยได้โดยไม่มีปัญหาหรือไม่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Wi-Fi ฟรีแต่ละแห่ง
กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารที่มีความปลอดภัย กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏใน "คู่มืออย่างง่ายเพื่อผู้ใช้บริการ Wi-Fi" ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/cmn/wi-fi/Wi-Fi_manual_for_Users.pdf

แผนที่ออนไลน์

แผนที่ออนไลน์ไม่แสดงตำแหน่งปัจจุบัน
บริการข้อมูลแสดงตำแหน่งอาจปิดอยู่ ทำให้ไม่แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ที่อุปกรณ์ ให้เปิดเมนู "การตั้งค่า" แล้วตั้งค่าบริการข้อมูลแสดงตำแหน่ง

แต่หากตำแหน่งของคุณยังไม่แสดงขึ้นมา แสดงว่าตำแหน่งปัจจุบันอาจอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
มีข้อความ "ข้อมูลแผนที่ขัดข้อง" ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแผนที่ออนไลน์
ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อข้อมูลแคชในอุปกรณ์ถูกลบออกไป
ให้ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่อีกครั้งที่หน้า "แผนที่ออนไลน์"

ปัญหาอื่นๆ

เปิดแอพพลิเคชั่นแล้วมีข้อความ "มีการปรับปรุงเนื้อหา กรุณาทำการอัพเดต" ปรากฏขึ้น
ข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อมีพื้นที่และฟังก์ชั่นที่คุณสามารถใช้งานได้เพิ่มเติม
ขอให้คุณทำการอัพเดตเพื่อให้สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
ฉันจะเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแอพพลิเคชั่นนี้ได้หรือไม่
แอพพลิเคชั่นนี้จะทำการเลือกภาษาตามที่อุปกรณ์ของคุณได้เลือกเอาไว้โดยอัตโนมัติ
ในการเปลี่ยนภาษานี้ ให้ทำการแก้ไขการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของคุณ

Download Now