ปัญหาที่พบบ่อย

STEP1 เช็คดูก่อน!

STEP2 กรณีดังต่อไปนี้ อาจเชื่อมต่อสัญญาณไม่ติด

อยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากหรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กีดขวางสัญญาณหรือไม่

ลองเชื่อมต่อสัญญาณในที่ที่มีผู้คนสัญจรน้อยและสังเกตเห็นได้ง่าย

อยู่ห่างจากจุดเชื่อมต่อสัญญาณหรือกำลังเชื่อมต่อสัญญาณขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่หรือไม่

ให้เชื่อมต่อสัญญาณขณะอยู่กับที่ ณ สถานที่ที่สามารถรับสัญญาณได้ดี

อาจมีผู้ที่ใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่องสัญญาณเต็ม

ให้รอสักครู่แล้วทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง บางครั้งคุณอาจต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่สามารถรับสัญญาณได้ดีหรือที่ที่มีช่องสัญญาณใช้ได้อยู่

สถานที่แห่งนั้นอาจมีช่องสัญญาณ Wi-Fi ทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก

ให้ลองย้ายตำแหน่งออกไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น พร้อมกับตรวจสอบสภาพสัญญาณอีกครั้ง

Download Now