วิธีการใช้งาน

ลงทะเบียนใช้งานกันเถอะ!

ลงทะเบียนด้วยอีเมล
ลงทะเบียนด้วยบัญชีSNS

ค้นหาจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi กันเถอะ!

ค้นหาจากแผนที่ของบริเวณที่อยู่ขณะนี้หรือเมืองหลัก
ค้นหาจากประเภทของผู้ให้บริการ
ใช้แผนที่แบบออฟไลน์

เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรีกันเถอะ!

ผู้ใช้ระบบ Android
ผู้ใช้ระบบ iOS

Download Now