ลงทะเบียนใช้งานกันเถอะ! ลงทะเบียนด้วยอีเมล

คำเตือน

ในการลงทะเบียนใช้งาน จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต.
และเนื่องจากมีการดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดตอนที่เปิดแอปพลิเคชั่นในครั้งแรก จึงกรุณาเปิดเครื่องขณะที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร.

เปิดแอปพลิเคชั่น.
เมื่อมีข้อความยืนยันการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปรากฏขึ้นมา ให้เลือก "อนุญาต."
แอปพลิเคชันสำหรับ Android เวอร์ชั่นตั้งแต่ 1.34.0 ขึ้นไปที่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งถูกปิด (OFF) อยู่ จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันได้.
ขอให้คุณเปิด (ON) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งก่อนการใช้งาน.
ข้อความแจ้งการอัปเดตเนื้อหาจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่ใหม่.
กรุณาใช้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด.
กรุณาอ่าน "ข้อตกลงในการใช้งาน" และ "การใช้งานเพื่อ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว" กรุณาใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง "ข้อตกลงในการใช้งาน" และ "การใช้งานเพื่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว" จากนั้นเลือก "ลงทะเบียนด้วยอีเมล."
กรอกข้อมูล แตะปุ่ม "ถัดไป."
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กรอกลงไป แตะปุ่ม "ลงทะเบียน."
หน้าจอแอปพลิเคชั่นจะเปลี่ยนไป.
URL จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้งานที่ได้กรอกข้อมูลไว้กรุณาตรวจสอบอีเมลด้วย.
เข้าไปที่ URL ระบุในข้อความของอีเมล.

กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล

กรุณาตรวจสอบว่าอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนถูกต้องแล้วหรือไม่.
หากต้องการแก้ไขอีเมล กรุณาแตะปุ่ม "กลับไปยังหน้าลงทะเบียน" ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแอพพลิเคชั่น.
อาจมีกรณีที่อีเมลที่คุณรอรับถูกส่งเข้าไปอยู่ในจดหมายขยะ.

หรืออาจมีกรณีที่เซิร์ฟเวอร์เมลมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้จะทำให้ไม่สามารถรับอีเมลได้.

・กรณีที่โดเมนจำกัดการรับอีเมล ให้ตั้งค่าอนุญาตให้ระบบรับอีเมลจาก @wifi-cloud.jp.
・กรณีที่มีการตั้งค่าปฏิเสธการรับอีเมลที่มี URL ระบุอยู่ในเนื้อหาของอีเมลหรือเมลจากคอมพิวเตอร์ ให้ลบการตั้งค่านั้น.

หากหน้าเว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นมาแล้วหน้าจอต้อนรับแสดงขึ้นมา เปิดแอปพลิเคชั่น.
การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว!
แตะปุ่ม "ไปยังด้านบนของแอปพลิเคชั่น" จากนั้นเริ่มการใช้งาน.
(กรณีที่ไม่เปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงการเสร็จสิ้น)
แตะปุ่ม "ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน" จากหน้าจอแอปพลิเคชั่น.

Download Now