ค้นหาจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi กันเถอะ! ค้นหาจากประเภทของผู้ให้บริการ

คลิ๊กปุ่ม "ค้นหา" ที่ด้านล่างของหน้าจอ และแตะปุ่ม "ผู้ให้บริการ."
รายการประเภทจะแสดงขึ้นมา.

ข้อสังเกต

มีผู้ให้บริการบางรายที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีหลายประเภท.

รายชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏขึ้น.
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจุดให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ได้ อาทิ เงื่อนไขการใช้งาน.

Download Now