เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรีกันเถอะ! ผู้ใช้ระบบ Android

ไปยังจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi.
มีจุดที่แสดงสัญลักษณ์ของพื้นที่ (สติกเกอร์.)
เปิดแอปพลิเคชั่นและแตะปุ่ม "Connect" แล้วเริ่มการเชื่อมต่อ.
ในการใช้งานแอปนั้น กรุณาเปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งก่อนใช้งาน.
(หากคุณปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi จากแอปได้.)
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว!
หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นมา.

กรณีที่เชื่อมต่อยากกรุณาดูที่นี่

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ Wi-Fi ด้วย Japan Wi-Fi ได้

Download Now