เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรีกันเถอะ! ผู้ใช้ระบบ iOS

ไปจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi.
มีจุดที่แสดงสัญลักษณ์ของพื้นที่ (สติกเกอร์.)
ตั้งค่า "Wi-Fi" เป็น ON จากเมนู "ติดตั้ง" แล้วเลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ของพื้นที่ที่อยู่ขณะนี้.
ชื่อเครื่อข่ายที่ได้เลือกเมื่อสักครู่จะแสดงขึ้นมา.
เมื่อแตะปุ่ม "Connect" จะเริ่มการเชื่อมต่อ.
หากไม่ตรงกับชื่อเครือข่ายที่เลือก ให้แตะปุ่มรีเฟรชชื่อเครือข่ายที่อยู่ทางด้านขวาใหม่อีกครั้ง.
หากปุ่ม "Connect" เป็นสีแดง แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อได้.
ในการใช้งานแอปนั้น กรุณาเปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งก่อนใช้งาน.
(หากคุณปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi จากแอปได้.)
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว!
หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นมา.

กรณีที่เชื่อมต่อยากกรุณาดูที่นี่

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ Wi-Fi ด้วย Japan Wi-Fi ได้

Download Now