สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการ Wi-Fi ด้วย Japan Wi-Fi ได้ Android

ความระมัดระวัง

เมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้ว ให้ลงทะเบียนการใช้งานก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้.
ในการใช้งานแอปนั้น กรุณาเปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งก่อนใช้งาน. (หากคุณปิดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi จากแอปได้.)
จากตรงนี้ จะแตกต่างกันตามอุปกรณ์หรือชื่อเครือข่ายที่ใช้.

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง >

ให้ตั้งค่า "Wi-Fi" เป็น ON ที่หน้าจอ “ตั้งค่า” จากนั้นแตะปุ่มเลือก
ชื่อเครือข่ายในบริเวณที่อยู่ขณะนี้ (SSID)
ในบางกรณีอาจใช้เวลาในการเชื่อมต่อเล็กน้อย
แตะปุ่มเลือกเมื่อ เมนู ป๊อปอัพ ปรากฏ
หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เบราว์เซอร์ยืนยันตัวตนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ แตะปุ่ม “ยกเลิก”

หากเบราว์เซอร์ยืนยันตัวตนไม่แสดง ให้เปิดแอปแล้วไปยัง "4"
แตะปุ่มเลือก “ใช้เครือข่ายนี้ตามที่เป็นอยู่”
เปิดแอพพลิเคชั่น ชื่อเครื่อข่ายที่ได้เลือกเมื่อสักครู่จะแสดงขึ้นมา แตะปุ่ม "Connect" จากนั้นเริ่มการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว!
หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว Web เบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้น

คลิกที่นี่หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อบริการได้

Download Now