ยืนยันการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง! มีการตั้งค่าที่จำเป็นต้องยืนยัน 2 อย่าง

ความระมัดระวัง

จากตรงนี้ จะแตกต่างกันตามอุปกรณ์หรือชื่อเครือข่ายที่ใช้

STEP1 ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ Android ให้เป็น "ON."

เปิดการตั้งค่า.
แตะที่เมนู 「Google」.
แตะที่เมนู 「ตำแหน่ง」.
แตะสวิตช์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งค่าให้เป็น "ON."

STEP2 ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของแอปให้เป็น "ON."

แตะที่เมนู "แอป" ใน "การตั้งค่า" อีกครั้ง.
แตะที่เมนู 「Japan Wi-Fi」.
แตะที่เมนู 「การอนุญาต」.
แตะสวิตช์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งค่าให้เป็น "ON."

Download Now