ยืนยันการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง! มีการตั้งค่าที่จำเป็นต้องยืนยัน 2 อย่าง

STEP1 ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของ iOS ให้เป็น "ON."

เปิดการตั้งค่า.
แตะที่เมนู 「ความเป็นส่วนตัว」.
แตะที่เมนู 「บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง」.
แตะสวิตช์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งค่าให้เป็น "ON."

STEP2 ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของแอปให้เป็น "ON."

แตะที่เมนู "Japan Wi-Fi" ใน "การตั้งค่า" อีกครั้ง.
แตะที่เมนู 「ตำแหน่งที่ตั้ง」.
ตรวจสอบสวิตช์ข้อมูลตำแหน่งว่าเป็น “ในระหว่างใช้แอพ” หรือ “ตลอดเวลา.”

Download Now